Ducada qofka waraabiya ama marka uu damco arinkaas

{allahumma adcim man adcamanii wasqi man saqaanii}.“allow quudi qofka i quudiyey , waraabina qofka i waraabiyay.

API