73 - บทดุอาอ์เมื่อได้ละศีลอด ณ บ้านของผู้อื่น

184- บรรดาผู้ถือศีลอดได้ละศีลอดกับพวกท่านแล้ว บรรดาคนดีได้รับประทานอาหารของพวกท่านแล้ว และบรรดามลาอิกะฮฺต่างได้ขอเศาะละวาต (ขอดุอาอ์ให้มีความจำเริญ ความดีงาม และการให้อภัย) แก่พวกท่านแล้ว (2) --------------------- (2) สุนันอบีดาวุด หน้า 3/367 หมายเลข 3856, อิบนุมาญะฮฺ หนา้ 1/556 หมายเลข 1747, อัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะอัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 296-298, หลักฐานบ่งชี้ว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวดุอาอ์นี้เมื่อละศีลอดร่วมกับวงศ์วานของท่าน (อะฮฺลุนบัยตฺ), ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 2/730

API