Addu’ar da zai yi idan ya yi bude baki a gidan wani

Ya Allah ka azurta su da masu azumi awajen buda baki, kuma ka azurta su da nagargun bayi da su ci abincinsu, kuma Allah ya sa mala’iku su yi muku atddu’a.

API