83 - บทดุอาอ์เมื่อเห็นผู้ที่ถูกทดสอบ

194- การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ผู้ทรงโปรดให้ฉันปลอดภัยจากสิ่งที่ท่านถูกทดสอบ และทรงประทานความประเสริฐอย่างมากมายแก่ฉันเหนือผู้อื่นที่พระองค์ทรงสร้างมา (3) ---------------------- (3) อัต-ติรมิซี หน้า 5/494, 5/493 หมายเลข 3432 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/153

API