Dua ya kumuombea anaekwambia anakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu

Akupende ambae umenipenda mimi kwa ajili yake.

API