Addu;a ga wanda ya ce: “Ina sonka don Allah”

Wanda ka so ni domin shi to ya so ka

API