89 - บทดุอาอ์แก่ผู้ที่กล่าวแก่ท่านว่า “อินนี อุหิบบุกะ ฟิลลาฮฺ – แท้จริงฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮฺ”

200- ขออัลลอฮฺทรงรักท่านที่ท่านรักฉันเพื่อพระองค์ (2) ---------------------- (2) บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 4/333 หมายเลข 5125 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในเศาะฮีหฺ สุนัน อบีดาวุด หน้า 3/965

API