Ducada qofkii kugu dhaha ilaahay dartiis ayaan kuu jeclahay

{axabbakalladii axbabtanii lahu} “haku jeclaado allihii dartiis aad ii jeclaa-tay.

API