92 - บทดุอาอ์เมื่อหวาดหวั่นต่อการตั้งภาคี

203- โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ซึ่งการตั้งภาคีต่อพระองค์ในสิ่งที่ฉันรู้ และฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ในสิ่งที่ฉันไม่รู้ (2) --------------------- (2) อะหฺมัด หน้า 4/403 หมายเลข 19606 และอัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด โดยอัล-บุคอรี หมายเลข 716 และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 3/233 และเศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วะ อัต-ตัรฮีบ โดยอัล-อัลบานี หน้า 1/19

API