107 - ความประเสริฐของการเศาะละวาต (การสดุดี) ต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

219- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ผู้ใดที่กล่าวเศาะละวาต (สดุดี) แก่ฉันหนึ่งครั้งอัลลอฮฺจะทรงสดุดี (หรือให้ความเมตตา) แก่เขาสิบเท่า (2) ----------------- (2) บันทึกโดยมุสลิม หน้า 1/288 หมายเลข 384

220- (2) ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “พวกท่านอย่าทำให้การเยี่ยมเยียนหลุมฝังศพของฉันเป็นแค่การเพลิดเพลิน แต่พวกท่านจงเศาะละวาต (สดุดี) ต่อฉัน แท้จริงการเศาะละวาตของพวกท่านนั้นย่อมถึงฉัน แม้ว่าพวกท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม” (1) ---------------------- (1) อบูดาวุด หน้า 2/218 หมายเลข 2044, อะหฺมัด หน้า 2/367 หมายเลข 8804 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 2/383

221- (3) ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ผู้ที่มีความตระหนี่ถี่เหนี่ยว คือ ผู้ที่เมื่อฉัน (นบี) ถูกเอ่ยขึ้น ณ ที่เขา แต่เขากลับไม่กล่าวเศาะละวาต (สดุดี) ต่อฉัน” (2) -------------------- (2) อัต-ติรมิซี หน้า 5/551 หมายเลข 3546 และอื่นจากนี้ และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 3/25 และเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/177

222- (4) ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “แท้จริง สำหรับอัลลอฮฺนั้นจะมีมลาอิกะฮฺกลุ่มหนึ่งที่จะตระเวนบนแผ่นดิน โดยที่พวกเขา (มลาอิกะฮฺ) จะนำการกล่าวสลาม (ความสันติสุขปลอดภัย) ของประชาชาติของฉันมายังฉัน” (3) ------------------- (3) อัน-นะสาอี หน้า 3/43 หมายเลข 1282, อัล-หากิม หน้า 2/421 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อัน-นะสาอี หน้า 1/274

223- (5) ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดที่กล่าวสลาม (ความสันติสุขปลอดภัย) แก่ฉัน เว้นแต่อัลลอฮฺจะให้วิญญาณคืนสู่ร่างกายของฉัน จนกระทั่งฉันจะตอบกลับสลาม” (1) --------------------- (1) อบูดาวุด หมายเลข 2041 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 1/383

API