Faafinta salaanta

Wuxuuna yiri raasuulku s.c.w : {ma-galaysaan janada, illaa aad ka rumaay-saan, mana rumaynaysaan illaa aad is jeclaataan, ma idin tusaa wax haddii aad samaysaan aad is-jeclaanaysiin, faafiya salaanta dhexdiina}.

{ saddex qofkii kulmiya, wuxuu kul-miyey iimaankii, naftaada ood u garsoor-to, caalamka ood nabad u fidisid, wax la bixittaanka gacantoo gaaban}.

{ Waxaa laga wariyey c/laahi ibnu camrin alle haka rali noqdee isaga iyo aabihiiba: in nini waydiiyey nabiga s.c.w howlaha islaamka teebaa ugu wa-naagsan? Wuxuu yiri s.c.w: cuntadaad quudin, salaantana waad ku taaban qofkaad garato iyo kaadan garanba } .

API