108 - การให้สลาม

224- (1) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “พวกท่านจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์จนกว่าพวกท่านจะศรัทธา และพวกท่านยังไม่มีศรัทธา (ที่แท้จริง) จนกว่าพวกท่านจะรักใคร่ปรองดองกัน พวกท่านต้องการไหม ถ้าฉันจะชี้แนะพวกท่านถึงบางสิ่งเมื่อพวกท่านปฏิบัติมันแล้วจะทำให้พวกท่านเกิดความรักใคร่ต่อกัน? (นั่นคือ) พวกท่านจงเผยแผ่สลามให้แก่กันในหมู่พวกท่าน” (2) ------------------- (2) มุสลิม หน้า 1/74 หมายเลข 54, อะหฺมัด หมายเลข 1430 ซึงสำนวนเป็นการบันทึกของท่าน ส่วนสำนวนที่บันทึกโดยมุสลิมคือ (พวกท่านจะไม่ได้เข้า...)

225- (2) ผู้ใดที่ได้รวบรวม 3 ประการเหล่านี้ แท้จริงเขาได้รวบรวมความศรัทธาไว้ด้วยกัน นั้นคือ การให้ความเป็นธรรมแก่ตัวท่าน (กล่าวคือ การปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ และหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งห้าม และให้สิทธิต่อเพื่อนมนุษย์) การให้สลามแก่ผู้คนทุกคน และการบริจาคทานทั้งๆ ที่มีความขัดสน (3) ------------------- (3) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 1/82 หมายเลข 28 จากการรายงานของท่านอัมมาร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ (หะดีษเมากูฟ มุอัลลัก)

226- (3) จากท่านอับดุลลอฮฺ บินอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เล่าว่า “ชายคนหนึ่งได้ถามท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า บทบัญญัติของอิสลามข้อใดดีที่สุด ? ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า คือการที่ท่านให้อาหารแก่ผู้อื่น และการที่ท่านให้สลามแก่คนที่ท่านรู้จักและคนที่ท่านไม่รู้จัก” (1) ------------------ (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 1/55 หมายเลข 12 และมุสลิม หน้า 1/65 หมายเลข 39

API