110 - บทดุอาอ์ขณะได้ยินเสียงไก่ขันและเสียงลาร้อง

228- เมื่อพวกท่านได้ยินเสียงไก่ขัน ก็จงขอต่ออัลลอฮฺให้ประทานความประเสริฐต่างๆ ของพระองค์ เพราะมัน (ไก่) มองเห็นมลาอิกะฮฺ และเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงลาร้องก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺจากชัยฏอน เพราะมัน (ลา) มองเห็นชัยฏอน (1) --------------------- (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 6/350 หมายเลข 3303 และมุสลิม หน้า 4/2092 หมายเลข 2729

API