115 - คำกล่าวตัลบียะฮฺของผู้ที่ครองอิหฺรอมในการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ

233- โอ้อัลลอฮฺ ฉันตอบสนองคำเรียกร้องของพระองค์ ฉันตอบสนองพระองค์ ฉันตอบสนองพระองค์ ไม่มีสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์ แท้จริงการสรรเสริญทั้งหลาย ความโปรดปราน และอำนาจเป็นสิทธิของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์ (2) -------------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 3/408 หมายเลข 1549 และมุสลิม หน้า 2/841 หมายเลข 1184

API