125 - บทดุอาอ์เมื่อเกรงว่าจะโดนพลังชั่วร้ายจากสายตาแห่งความอิจฉา (อัล-อัยน์)

244- เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเห็นสิ่งที่ทำให้เขามีความประทับใจในตัวของพี่น้องคนหนึ่งของเขา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเขาหรือในทรัพย์สินของเขา ก็ให้กล่าวอวยพรแสดงความจำเริญ (บะเราะกะฮฺ) แก่เขาคนนั้น เพราะอัยน์ (พลังชั่วร้ายจากสายตาแห่งความอิจฉา) นั้นมีอยู่จริง (2) ----------------------- (2) มุสนัดอะหฺมัด หน้า 4/447 หมายเลข 15700, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3508, มาลิก หน้า 3/118-119 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 1/212 และดูในการตรวจทานหนังสือซาด อัล-มะอาด โดยชัยคฺอัล-อัรนะอูฏ หน้า 4/170

API