Ducada qofka ka cabsada inuu ileeyo wax kale.

{ haddii uu ka arko midkiin wa-laalkiis, ama naftiisa ama maalkiisa wax uu ka helay oo uu u bogay, ha ugu duceeyo barako iyo barwaaqo, ishu waa xaq (dhab)} .

API