44 - สิ่งที่คนทำความผิดต้องกล่าวและปฏิบัติ

140- ไม่มีบ่าวคนใดที่ทำความผิด แล้วเขาได้อาบน้ำละหมาดอย่างดี หลังจากนั้นก็ละหมาดสองร็อกอะฮฺ แล้วได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ เว้นแต่พระองค์จะทรงให้อภัยแก่เขา (2) ----------------- (2) อบูดาวุด หน้า 2/86 หมายเลข 1521, อัต-ติรมิซี หน้า 2/257 หมายเลข 406 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 1/283

API