Waxa uu dhahayo amase uu yeelayo qofka dambaaba

{majiro adoon dambaaba-ya dambi, oo kadibna waysada wanaajinaya,kadibna istaagaya oo tukanaya laba rakcadood, kadibna way-diisanaya ilaahay dambi dhaaf ,haddii uu jiro ilaahay wuu u dambidhaafayaa}.

API