48 - บทดุอาอ์ขอความคุ้มครองแก่เด็กน้อย

146- ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยขอความคุ้มครองให้แก่ท่านอัล-หะสันและอัล-หุสัยน์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ว่า ฉันขอความคุ้มครองให้แก่เจ้าทั้งสองด้วยถ้อยคำต่างๆ อันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺ จากชัยฏอนทุกๆ ตัวที่คอยยุแหย่ล่อลวง รวมถึงแมลงหรือสัตว์มีพิษ และจากทุกๆ อัยน์ (พลังชั่วร้ายจากสายตาแห่งความอิจฉา) ที่คอยมุ่งหมาย (1) -------------------- (1) อัล-บุคอรี หน้า 4/119 หมายเลข 3371 จากหะดีษที่รายงานโดยท่านอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา

API