Dua ya kumuingiza maiti ndani ya kaburi

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, na kwa mwenendo wa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w).

API