دعا هنگام نهادن میت در قبر

«به نام الله و طبق سنّت رسول الله صلی الله علیه وسلم میت را در قبر می‌گذارم».

API