58 - บทดุอาอ์ขณะนำศพผู้เสียชีวิตลงหลุมฝังศพ (กุบูร)

163- ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และตามแบบฉบับของท่านเราะสูลุลลอฮฺ (3) -------------------- (3) อบูดาวุด หน้า 3/314 หมายเลข 3215 ด้วยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ และอะหฺมัด หมายเลข 5234 และหมายเลข 4812 ด้วยสำนวน (ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และตามศาสนาของท่านเราะสูลุลลอฮฺ) ซึ่งสายรายงานของมันก็เศาะฮีหฺ

API