Ducada marka la aaso maydka kadib

{bismillahi wa calaa sunnati rasuu-lillaahi}. <>magaca alle ayaan ku galinaynaa, iyo sunadii (jidkii) rasuulka ilaahay s.c.w <>.

API