68 - บทดุอาอ์ละศีลอด

176- (1) ความกระหายได้ดับลงแล้ว เส้นโลหิตก็เปียกชื้น และผลบุญก็ได้รับอย่างแน่นอนแล้ว อินชาอัลลอฮฺ (หากอัลลอฮฺทรงประสงค์) (1) ------------------------ (1) บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 2/306 หมายเลข 2359 และอื่นจากนี้ ดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 4/209

177- (2) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันได้ขอวิงวอนต่อพระองค์ ด้วยกับความเมตตาของพระองค์ที่ครอบคลุมในทุกสิ่ง ได้โปรดให้อภัยแก่ฉันด้วยเถิด (2) ------------------ (2) บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/557 หมายเลข 1753 เป็นดุอาอ์ที่ท่านอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา อ่าน ซึ่งท่านอัล-หาฟิซได้กล่าวว่าหะสันในการตรวจสอบหะดีษในอัล-อัซการ ดูในชัรหฺ อัล-อัซการ หน้า 4/342

API