Ducooyinka marka laga baxo salaada

(( astaqfirullaaha) saddex jeer.. kadibna dheh:allaahumma antassalaamu wa minka assalaamu tabaarakta yaa dal jalaali walikraam}. “ilaahay ayaan dambi dhaaf weydiisanayaa (saddex jeer) allow (adigaa nabad ah, xaggaagana nabadda ayaa ka sugnaatay,waadna baraka badnaatay (xumaan ayaad ka hufnaatay), allihii weynaanta iyo maamuuska u saaxiibka ahaayow.

{ laa ilaaha illalaahu waxdahu laa shariika lahu, lahul mulku wa lahul xam-du, wa huwa calaa kulli shay-in qadiir, allaahumma laa maanica limaa acdayta, wa mucdiya limaa manacta, walaa yan-facu dal jaddu minkal-jaddu )).< ilaah xaq lagu caabudo majiro ilaahay kaligii mooyee, cid wax la wadaagtana malaha, waxaana u sugnaatay boqortinimada iyo mahadda, isaguna wax (walba wuu awoodaa, allow lama diidi karo wixii aad bixisso, lamana bixin karo wixii aad diido, mana anfacayso ka deeqda lihi deeqdiisu agtaada >

(( laa ilaaha illallaahu waxdahu laa shariika lahu, lahul mulku walahul xamdu wa huwa calaa kulli shay-in qadiir. Laa xawla walaa quwwata illaa billaahi,laa ilaaha illallaahu, walaa nacbudu illaa iyyaahu, lahunnicmatu wa lahul-fadlu wa lahuthsanaaul xasan, laa ilaaha illallaahu mukhlisiina lahuddiina wa law karihal-kaafiruuna)).(((ilaah majiro xaq lagu caabudo ilaahay kaligii mooyee, cid wax la wadaagtana malaha, wuxuu leeyahay boqortinimada iyo mahadda, wax walbana wuu karaa, majiraan xeelad iyo awood ta laga helo ilaahay mooyee,ilaah majiro xaq lagu caabudo ilaahay mooyee, mana caabudayno isaga moyee, waxaana usugan nimcada, fadliga (dheeraadka) iyo amaanta fiican, ilaah xaq lagu caabudo majiro ilaahay mooyee,anagoo u u badhax tirayna ilaahay diinta, haba diideen gaaladuba>>.

{subxaanallaah wal-xamdu lillaah wallaahu akbar} soddon iyo saddex jeer, laa ilaaha illallaahu waxdahu laa shariika (lahu, lahul mulku walahul xamdu wa huwa calaa kulli shay-in qadiir}.<> ilaahaybaa xumaan ka huffan, mahad-duna ilaahay ayey u sugnaatay, ilaahay-baana weyn, ( 33 jeer) ilaah majiro xaq lagu caabudo ilaahay kaligii mooyee, cid wax la wadaagtana malaha, Wuxuu leeyahay boqortinimada iyo mahadda, wax walbana wuu karaa>> .

{Sidoo kale waxaad akhrisaa salaad walba kadib suuradahan:(qul-huwwal-laahu) (qul acuudu birabbil falaq) (qul acuudu birabbinnaas) iyo waliba Aayatu kursiga oo soo socota

akhri aayatu kursi ga shanta salaadood kadib

{ laa ilaaha illallaahu waxdahu laa shariika lahu, lahul mulku walahul xamdu yuxyii wa yumiitu wa huwa calaa kulli shay-in qadiir}. < ilaah majiro xaq lagu caabudo ilaahay mooyee, kaligii, uma sugna wadaage, wuxuu leeyahay boqornimo, wuxuuna leeyahay mahad, isagaa wax nooleeya waxna dila,isaguna wax walba wuu karaa >.

{allaahumma innii as-aluka cilman naafican,wa risqan dayyiban, wa cama-lan mutaqabbalan}.< allow waxaan ku waydiisanayaa cilmi wax-tar leh, iyo irsaaqad xalaal ah, iyo camal suuban oo la aqbalo > .

API