40 - บทดุอาอ์สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย (วิสวาส) ในอีมาน

133- (1) ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ (1) (2) ให้หยุดสงสัย (วิสวาส) ทันที (2) ------------------- (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 6/336 หมายเลข 3276 และมุสลิม หน้า 1/120 หมายเลข 134 (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 6/336 หมายเลข 3276 และมุสลิม หน้า 1/120 หมายเลข 134

134- (3) ให้กล่าว ฉันได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์แล้ว (3) ------------------- (3) มุสลิม หน้า 1/119/120 หมายเลข 134

135- (4) ให้อ่านคำดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า พระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สุดท้าย และทรงเปิดเผยและทรงเร้นลับ และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง (4) ------------------ (4) สูเราะฮฺอัล-หะดีด อายะฮฺที่ 3, อบูดาวุด หน้า 4/329 หมายเลข 5110 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 3/962

API