Ducada nicidda baasaysiga

{allahumma laa dayra illaa dayruka, walaa khayra illaa khayruka, walaa ilaaha qayruka}< allow baasayse majiro waxaad baas kadhigto mooyaane, khayrna majiro khayrkaaga mooyaane, ilaah xaq lagu caabudo majiro adiga mooyee.

API