Adura kiko mima fi eye wa nkan

Ire Olohun, ko si eye kankan ti o le se anfaani tabi ni eeyan lara leyin Iwo Olohun, ko si si daada kan ayafi titi Iwo Olohun, ko si si olujosin fun mii ayafi Iwo.

API