15 - บทซิกิรของการอะซาน

22- (1) ให้กล่าวเหมือนกับที่มุอัซซิน (ผู้ที่อะซาน) กล่าว ยกเว้นในคำกล่าวนี้ “หัยยะ อะลัศ เศาะลาฮฺ หัยยะ อะลัล ฟะลาหฺ” ให้กล่าวว่า ไม่มีความสามารถและพละกำลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ (1) ----------------- (1) อัล-บุคอรี หน้า 1/152 หมายเลข 611,613 และมุสลิม หน้า 1/288 หมายเลข 383

23- (2) ให้กล่าว ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น โดยไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และมุหัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ ฉันพอใจที่อัลลอฮฺเป็นพระผู้อภิบาลของฉัน พอใจที่มุหัมมัดเป็นศาสนทูตของฉัน และพอใจที่อิสลามเป็นศาสนาของฉัน (2) โดยให้กล่าวหลังจากมุอัซซินได้กล่าวตะชะฮุด นั่นคือ “อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุอันนะมุหัมมะดัรเราะสูลุลลอฮฺ” (1) ------------------ (2) มุสลิม หน้า 1/290 หมายเลข 386 (1) อิบนุคุซัยมะฮฺ หน้า 1/220

24- (3) แล้วให้กล่าวเศาะละวาตต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่ตามมุอัซซินได้กล่าวอะซานเสร็จ (2) ----------------- (2) มุสลิม หน้า 1/288 หมายเลข 384

25- (4) ให้กล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งเสียงการเรียกร้องอันสมบูรณ์นี้ และพระผู้อภิบาลแห่งการละหมาดที่ดำเนินขึ้น ขอทรงโปรดประทานอัล-วะสีละฮฺและอัล-ฟะฎีละฮฺ (คือตำแหน่งหนึ่งอันสูงส่งในสวนสวรรค์ที่ทำให้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดีเลิศเหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย) แก่ท่านนบีมุหัมมัดด้วยเถิด และขอทรงโปรดให้เขาฟื้นขึ้นในวันกิยามะฮฺในสภาพที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่เขาด้วยเถิด (แท้จริงพระองค์จะไม่ทรงบิดพลิ้วในคำมั่นสัญญา) (3) ------------------ (3) อัล-บุคอรี หน้า 1/152 หมายเลข 614 ส่วนคำกล่าวที่อยู่ในวงเล็บนั้นบันทึกโดยอัล-บัยฮะกี หน้า 1/410 ซึ่งชัยคฺอับดุลอะซีซ บินบาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่าเป็นหะดีษที่มีสายรายงานหะสันในตุหฺฟะฮฺ อัล-อัคยาร หน้า 38

26- (5) แล้วให้ขอดุอาอ์ระหว่างการอะซานและอิกอมะฮฺตามความต้องการ เพราะการดุอาอ์ในช่วงเวลานั้นจะไม่ถูกปฏิเสธ (1) ---------------- (1) อัต-ติรมิซี หมายเลข 3594, 3595, อบูดาวุด หมายเลข 525, อะหฺมัด หมายเลข 12200 และดูในอิรวาอ์ อัล-เฆาะลีล หน้า 1/262

API