Dua kabla ya kutawadha

Kwa jina la Mwenyezi Mungu (nina tawadha)

API