Dua ya msafiri akishuka sehemu wakati yuko safarini

Najilinda kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyotimia kutokana na shari ya alicho kiumba.

API