Ducada waysada kahor

{bismillaah} “magaca ilaahay ayaan ku bilaabayaa.

API