Anachosema wakati wa kustaajabu na wakati wa furaha

Ametakasika Mwenyezi Mungu.

Mwenyezi Mungu ni Mkubwa.

API