8 - บทซิกิรก่อนอาบน้ำละหมาด (วุฎูอ์)

12- ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (2) --------------- (2) อบูดาวุด หมายเลข 101, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 397, อะหฺมัด หมายเลข 9418 และดูในอิรวาอ์ อัล-เฆาะลีล หน้า 1/122

API