Dua ya mvua inaponyesha

Ewe Mwenyezi Mungu ijaalie (iwe) yenye kumiminika yenye kunufaisha.

API