Dua wakati mtu amekasirika

Najilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shetani aliyeepushwa na kuwekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu.

API