122 - บทดุอาอ์เมื่อประหลาดใจและมีความปลื้มปิติ

240- (1) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ (1) --------------------- (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 1/210, 390, 414 หมายเลข 115, 3599, 6218 และมุสลิม หน้า 4/1857 หมายเลข 1674

241- (2) อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด (2) ---------------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 8/441 หมายเลข 4741, 3062, อัต-ติรมิซี หมายเลข 2180, อัน-นะสาอี ในอัล-กุบรอ หมายเลข 11185 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 2/103, 2/235 และมุสนัดอะหฺมัด หน้า 5/218 หมายเลข 21900

API