دعای هنگام خشم

«از شیطان رانده شده به الله پناه می‌برم».

API