Ducada xanaaqa (cadhada)

{acuudu billaahi minashaydaanir-rajiim}“waxaan ilaahay uga magan galayaa shaydaanka laga dheereeyey naxariista ilaahay.

API