Ducada haddii uu meel dago safarka ama wax kalaba

{ acuudu bikalimaatillaahittaamaati min sharri maa khalaqa}. < Waxaan kaga magan galayaa kalmadaha eebe ee dhamayskatiran waxa uu abuuray sharkiisa > .

API