Adura sise nigbati o ba so kale si aaye kan nibi irinajo re ati eyiti o yato si i

Mo wa isora pelu awon oruko Olohun eleyi ti o pe kuro nibi aburu nkan ti O da.

API