104 - บทดุอาอ์เมื่อเข้าพักค้างแรมระหว่างทาง

216- ฉันขอความคุ้มครองด้วยถ้อยคำอันสมบูรณ์แห่งอัลลอฮฺ จากความชั่วร้ายที่พระองค์ทรงสร้าง (2) --------------------- (2) มุสลิม หน้า 4/2080 หมายเลข 2709

API