Ducada marka uu arko roobka

{allaahumma sayyiban naafican}.“allow ka dhig roob shubma, oo wax anfaca.

API