Adura ti a ba ri ojo

Olohun bani se ojo yii ni ohun ti yio wulo, ti yio se anfani

API