64 - บทดุอาอ์เมื่อเห็นฝนตก

172- โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนที่ก่อประโยชน์ด้วยเถิด (3) ----------------- (3) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 2/518 หมายเลข 1032

API