انواع آداب و عمل خیر و نیک

«هنگامى که تاریکى شب، سایه افکند ـ یا شب شد ـ کودکانتان را نگذارید بیرون بروند؛ زیرا در این وقت شیطان¬ها پراکنده مى‌شوند، هنگامى که پاسى از شب گذشت آنها را آزاد بگذارید، به شرطى که مشکل دیگرى نباشد، و قبل از خوابیدن بسم الله بگویید، و درها را ببندید؛ زیرا شیطان درِ بسته را باز نمى‌کند، همچنین بسم الله بگویید، و دهانۀ مَشْکتان را ببندید، و روى ظرف ها سرپوش بگذارید، اگر چه بطور کامل پوشیده نشوند، و چراغ هایتان را خاموش کنید».

API