دعا هنگام شنیدن پارس سگها در شب

«هرگاه صداى پارس کردن سگها و عرعر الاغ را در شب شنیدید از آنها به الله پناه ببرید؛ زیرا آنها چیزهایى را می‌بینند که شما نمی‌بینید».

API