دعای مریضی که از زندگی ناامید شده

«بار الها! مرا ببخش، و بر من رحم کن، و مرا به رفیق أعلى ملحق ساز».«یعنى رسول الله صلی الله علیه وسلم ، پیامبران علیهم السلام، ملائکه و بندگان صالح».

«پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام مرگ دست هایش را در آب فرو می‌برد و صورتش را با آنها مسح می‌کرد و می‌فرمود: هیچ معبودى بجز الله «به حق» وجود ندارد، همانا مرگ داراى سختى و دشوارى است».

«هیچ معبودى به جز الله «به حق» وجود ندارد، یکتاست و شریک ندارد، و پادشاهى و ستایش از آنِ اوست، و او بر هر چیز تواناست. الله پاک و منزّه است، و حمد از آنِ اوست، و هیچ معبودى به جز الله «به حق» وجود ندارد، و خدا بزرگترین است، و هیچ حول و قدرتى بجز از طرف خداى بلندمرتبه و بزرگ نیست».

API