دعای وسوسه در نماز و قرائت قرآن

«من از شیطان رانده شده به الله پناه می‌برم».

API