دعای رؤیت هلال (ماه نو)

«الله اکبر، اى الله! ماه را با امنیت و ایمان و سلامت و اسلام و توفیق عملى که تو دوست دارى و مى‌پسندى، بر ما نو کن، پروردگار ما و پروردگار تو اى ماه، الله است».

API